Výstupní materiály - Zápisy z jednání
Dne 26. března 2009 se uskutečnilo na obecním úřadě v Nových Heřminovech prvníjednání pracovních skupin (PS). Na jednání byly představeny výstupy z Analytické části projektu ve formě SWOT analýzy. Tato analýza byla následně připomínkována přítomnými občany. Na zavěr byly vytvořeny PS Hospodářský rozvoj a PS Lidé a obec.

Zápis z jednání PS 26.3.2009 (doc, 678 kB)


 
Pro území Nových Heřminov se v současné době zpracovávájí  tři projekty - Strategie udržitelného rozvoje, Územní studie a studie Návrh strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření  v povodí horní Opavy. Proto se řešitelé rozhodli svolat koordinační jednání, které proběhlo dne 15.4.2009 ve firmě Ekotoxa v Opavě. Na jednání byla dohodnuta spolupráce formou předávání informací a další společných jednáních.

Zápis z Koordinačního jednání 15.4.2009 (doc, 291 kB)


Na jednání pracovní skupiny byla dne 2. září schválena konečná podoba Návrhové části Strategie rozvoje obce.

Zápis u jednání PS 2.9.2009 (doc, 35 kB)Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu.
Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní projekty. Jednání se zúčastnilo 12 lidí z řad občanů obce.
Výstupy projektu budou obci předány po oficiálním schválení MŽP.

Zápis u jednání PS 25.11.2009 (doc, 34 kB)
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...