Výstupní materiály - Hotové
Návrhová část

Návrhová část je hlavním výstupem projektu. Obsahuje hlavní zprávu a zároveň je k ní zpracováno 7 dílčích příloh, které podrobněji rozpracovávají vybrané okruhu strategie.

Návrhová část

Příloha 1 - karty hlavních záměrů

Příloha 3 - Studie možnosti rozvoje vodáckého sportu na řece Opavě

Příloha 4 - Možnosti rozvoje cestovního ruchu

Příloha 7 - Územní systém ekologické stability v obci


Výkresová dokumentace k projektu SUR Nové Heřminovy:

Mapy

Hodnoty v území  (pdf, 1,64 MB)
Limity využití území  (pdf, 2,23 MB)
Majetková mapa  (pdf, 5,28 MB)
Pohled na obec - potencialni rozvojove plochy  (pdf, 2,75 MB)
Pohled na obec centrum a přeložka  (pdf, 3,46 MB)
Problémy k řešení  (pdf, 2,13 MB)
Výškový profil území  (pdf, 3,26 MB)


Analytická část

Zpráva - analytická část - komplet  (pdf, 29,3 MB)
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...