SUR Nové Heřminovy - Harmonogram projektu

Projekt je rozdělen do čtyř základních částí, které na sebe navazují. Jedná se o:

  • Analytickou část
  • Návrhovou část
  • Implementační část
  • Konzultační část

Časové schéma zpracování jednotlivých částí projektu je naznačeno v tabulce.

 

2009

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Analytická část                      
Návrhová část                      
Implementační část                      
Konzultační část                      


Projekt bude dokončen do konce listopadu 2009.


 
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...