SUR Nové Heřminovy - Oblasti udržitelného rozvoje
Udržitelný rozvoj představuje takový rozvoj, který umožňuje uspokojit potřeby současné generace bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.

Udržitelný rozvoj je založen na rovnováze tří pilířů:

 • environmentálního
 • ekonomického
 • sociodemografického

Pro potřeby zpracování Strategie udržitelného rozvoje Nové Heřminovy byly pilíře rozčleněny na jednotlivé podoblasti:

Environmentální pilíř

 • racionální spotřeba
 • stabilní krajina, vyvážený územní a regionální rozvoj

Ekonomický pilíř

 • hospodářství, ekonomika, malé a střední podnikání
 • racionální spotřeba
 • udržitelná mobilita

Sociodemografický pilíř
 • rozvoj turistiky
 • zdravý občan, zdravé společenství
 • společenství vzdělávání a znalostí
 • efektivní veřejná správa
 • odpovědné partnerství
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...